Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Amateur

วิธีป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูดในหน้าฝน

ไฟดูด คืออันตรายฮอตฮิตช่วงหน้าฝน ยิ่งช่วงนี้ฝนกระหน่ำเทลงมาแทบทุกวัน ทำให้อากาศชื้นและเต็มไปด้วยน้ำ เสี่ยงให้เกิดอันตรายหากมีกระแสไฟฟ้ารั่ว หรือสายไฟชำรุดใกล้แหล่งน้ำขัง กระแสไฟอาจไหลมาตามน้ำ ทำให้คนที่เดินลุยน้ำโดนไฟดูดจนได้รับอันตราย บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต 

Read more

Red Nation Report© 2022. All Rights Reserved.