19 C Mumbai
Friday 21st June 2024
ฆราวาสรู้ไว้ ทำไมผู้หญิงห้ามโดนตัวพระ 
By Willie Phillips

ฆราวาสรู้ไว้ ทำไมผู้หญิงห้ามโดนตัวพระ 

หญิงไทยทุกคนล้วนแต่คุ้นเคยกับคำว่า ผู้หญิงห้ามโดนตัวพระ เพราะถูกสั่งสอนมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กหญิงตัวน้อย แม้ว่าเราจะปฏิบัติสืบกันมา แต่เชื่อว่ายังมีผู้หญิงหลายคนหรือแม้แต่ผู้ชายบางคนเอง คงเกิดความสงสัยบ้างล่ะว่าทำไมผู้หญิงห้ามโดนตัวพระ หรือแม้แต่พระห้ามโดนตัวผู้หญิง หากพระสัมผัสตัวผู้หญิงจะผิดบทวินัยบัญญัติอะไร  วันนี้เราจะพาทุกคนไขคำตอบเรื่องนี้กันค่ะ 

สาเหตุ ผู้หญิงห้ามโดนตัวพระ มาจากบัญญัติวินัยของภิกษุในหมวด อาบัติ ซึ่งจะมีศีลสำหรับภิกษุข้อหนึ่งในสังฆาทิเสส 13 ได้บัญญัติไว้ว่า “ภิกษุมีความกำหนัดอยู่ จับต้องกายสตรี ต้องสังฆาทิเสส” โดยหมายถึง หากภิกษุมีความรู้สึกพึงพอใจ หรือมีอารมณ์กำหนัด อารมณ์ทางเพศกับสตรี แล้วไปสัมผัสกายสตรี หรือภิกษุได้นำร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งไปสัมผัสกายสตรี ภิกษุนั้นต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

โดยคำว่า อาบัติ นี้หมายถึง ความผิดของภิกษุ ไม่ได้หมายถึงความผิดของหญิงผู้เป็นฆราวาสนั้นแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ห้ามผู้หญิงโดนตัวพระ ไม่ได้เป็นข้อห้ามสำหรับฆราวาสที่เป็นผู้หญิง แต่เป็นการห้ามพระถูกต้องกายหญิงต่างหาก แต่เนื่องจากมีความหมายที่ไปในทิศทางเดียวกัน ชาวบ้านจึงนำไปสั่งสอนกุลธิดา ลูกหลานสาวสืบต่อ ๆ กันมา ซึ่งก็ถือว่าเป็นการดีต่อการปกป้องและป้องกันไม่ให้เกิดการอาบัติแก่สงฆ์โดยไม่ตั้งใจ เพราะฆราวาสฝ่ายหญิงเองก็ไม่ต้องการเป็นเหตุให้ภิกษุต้องสังฆาทิเสส การไม่ไปโดนตัวพระ นับว่าเป็นการสร้างความปลอดภัยทั้งสองฝ่ายได้เป็นอย่างดี 

แต่มีข้อยกเว้นในบางกรณีที่พระสงฆ์ไม่อาบัติแม้จะโดนหรือสัมผัสกายสตรี เนื่องจากในข้อบัญญัติของภิกษุสงฆ์ได้มีการระบุชัดเจน สำหรับภิกษุที่มีความกำหนัดต่อการถูกกายสตรีเท่านั้นจึงจะถือว่าต้องอาบัติ แต่ถ้าการสัมผัสนั้นไร้ความกำหนัดใด ๆ ย่อมไม่นับว่าเป็นการอาบัติแต่อย่างใด เช่น ภิกษุที่ดูแลมารดาที่เจ็บป่วย ภิกษุช่วยเด็กหญิงที่กำลังจมน้ำ การช่วยเหลือสตรีที่กำลังจะถูกรถชน หรือพระอาพาธที่ต้องได้รับการรักษา โดยมีหมอหรือพยาบาลผู้หญิงเป็นผู้ดูแลตามหน้าที่ เป็นต้น 

ในขณะเดียวกัน กรณีที่ผู้หญิงสัมผัสหรือถูกกายภิกษก่อน แต่ภิกษุรูปนั้นไม่มีความพึงพอใจ หรือยินดีในการรับสัมผัส เนื่องจากไร้ความกำหนัดอย่างสิ้นเชิง ถือว่าภิกษุไม่ต้องอาบัติเช่นกัน 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะไม่มีข้อบัญญัติห้ามผู้หญิงโดนตัวพระ แต่ด้วยขนบธรรมเนียมการปฏิบัติดีงามที่สืบต่อกันมา อีกทั้งยังเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น อันได้แก่ การเป็นเหตุให้สงฆ์ต้องอาบัติโดยไม่ตั้งใจ และ ความเสื่อมเสียจากการถูกนินทาว่าร้าย ดังนั้น ผู้หญิงควรระมัดระวัง ไม่ให้สัมผัสโดนตัวภิกษุสงฆ์ เป็นดีที่สุดค่ะ 

  • No Comments
  • March 6, 2023