19 C Mumbai
Wednesday 24th July 2024
ถาม-ตอบ ข้อสงสัยการยื่นขอวีซ่าอังกฤษ 
By Willie Phillips

ถาม-ตอบ ข้อสงสัยการยื่นขอวีซ่าอังกฤษ 

สำหรับใครที่มีแพลนจะไปเที่ยวประเทศอังกฤษ สิ่งแรกที่ต้องทำคือ ทำวีซ่าอังกฤษ ซึ่งอาจมีคนที่ได้ยื่นเอกสารไปแล้วและรอผลอนุมัติ และหลายคนที่กำลังหาข้อมูลเพื่อจะยื่นเอกสารขอวีซ่า ซึ่งเชื่อว่าทุกคนที่ทำเรื่องร้องขอวีซ่าอังกฤษ ไม่ว่าจะไปด้วยวีซ่าประเภทใด วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าติดต่อธุรกิจ วีซ่าการศึกษา หรือวีซ่าแต่งงาน ต่างต้องมีคำถามที่ต้องการจะรู้คำตอบ เรามีคำถาม-ตอบ การขอวีซ่าอังกฤษ ที่พบได้บ่อย และอาจมีคำตอบให้กับคำถามของคุณได้เช่นกัน 

Q :  วีซ่าอังกฤษคือเอกสารอะไร 

A :  เอกสารอังกฤษ (UK Visa) คือ สแตมป์ (stamp) ที่ติดผนึกอยู่ในพาสปอร์ต เพื่ออนุญาตให้เข้าพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักรได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

Q : ใช้วีซ่าเชงเก้นเดินทางเข้าประเทศอังกฤษได้ไหม 

A : ไม่ได้ จะต้องทำวีซ่าอังกฤษสำหรับใช้ในการเข้าประเทศอังกฤษ

Q : ต้องขอวีซ่าอังกฤษตอนล่วงหน้ากี่เดือน 

A : วีซ่าท่องเที่ยว (UK Visitor Visa) ต้องยื่นก่อนวันเดินทาง 3 เดือน หรืออย่างน้อยก่อนวันเดินทาง 15 วัน เพื่อให้เหมาะสมกับจำนวนวันที่สถานฑูตใช้ในการพิจารณา 

Q : วีซ่าอังกฤษกี่วันได้ 

A : ประมาณ 15-20 วันทำการ 

Q : ขอวีซ่าอังกฤษต้องมีเงินในบัญชีเท่าไร 

A : ยิ่งมีเงินในบัญชี มีหุ้น หรือพันธบัต และหลักทรัพย์อื่น ๆ มากเท่าไร ยิ่งเพิ่มโอกาสที่จะได้ผ่านการอนุมัติวีซ่าได้มากขึ้น แต่ถ้ามีงานประจำหรือกิจการส่วนตัวที่สามารถเป็นหลักประกันถึงความมั่นคงในรายได้ แม้จะมีเพียงยอดในบัญชีไม่มาก แต่ก็สามารถได้รับการอนุมัติเช่นกัน ตราบใดที่ผู้ยื่นขอวีซ่าจะต้องกลับประเทศของตนเมื่อเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่ว่าจะเป็นงานประจำที่ต้องกลับมาทำ ธุรกิจที่ต้องกลับมาบริหารดูแลต่อ หรือมีญาติพี่น้องที่ความใกล้ชิดและดึงดูดให้กลับประเทศไทย 

Q : หากเคยขอวีซ่าอังกฤษแล้วไม่ผ่าน สามารถยื่นขอใหม่ได้เลยไหม หรือต้องเว้นระยะรอก่อนขอใหม่

A :   สามารถยื่นขอวีซ่าใหม่ได้ทันที โดยดูเหตุผลว่าทำไมวีซ่าจึงไม่ผ่านที่ทางสถานฑูตแนบมาในใบสมัครวีซ่าอังกฤษ จากนั้นปรับปรุงในส่วนนั้นให้ดีขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสการยื่นวีซ่าอังกฤษได้รับอนุมัติมากขึ้น 

Q : วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษสามารถพำนักอยู่ได้นานเท่าไร

A : วีซ่าท่องเที่ยวสามารถพักอยู่ในอังกฤษได้นาน 6 เดือน 

Q : กรณีไม่มีงานทำ หรือไม่มีรายได้แน่นอน มีโอกาสขอวีซ่าอังกฤษผ่านไหม 

A : มีโอกาสที่วีซ่าจะผ่าน แม้ผู้ยื่นจะไม่มีงานประจำทำ หากมีผู้ให้การสนับสนุนด้านการเงิน หรือมีสปอนเซอร์ (sponser) ดูแลค่าใช้จ่ายให้หมดตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในอังกฤษ และต้องมีหลักฐานที่แสดงความหนักแน่นต่อสถานฑูตได้มากพอว่าเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจจะเดินทางกลับประเทศของตน 

Q : เอกสารที่ต้องใช้ยื่นขอวีซ่าอังกฤษมีอะไรบ้าง 

A : การยื่นขอวีซ่าอังกฤษ เอกสารที่ต้องใช้ มีดังนี้ 

 • หนังสือเดินทงเล่มจริง (Passport) โดยจะต้องมัวันเดินทางเหลืออย่างน้อย 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าขึ้นไป พร้อมกับสำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด (กรณีมีพาสปอร์ตเล่มเก่าให้เตรียมไปด้วย )
 • ใบสมัครคำร้องขอวีซ่า 
 • ใบนัดหมาย Appointment ที่จองคิวนัดกับ VFS UK 
 • รูปถ่ายหน้าตรง พื้นหลังสีขาว ไมมีลวดลาย ขนาด 2×2 นิ้ว จำนวน 2 รูป โดยในรูปจะต้องทัดผมให้เห็นใบหูทั้ง 2 ข้าง ไม่ใส่ต่างหูและเครื่องประดับ และจะต้องเป็นรูปที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
 • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน 
 • สำเนาทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 
 • เอกสารรับรองการทำงาน (กรณีเป็นพนักงานประจำ) เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
 • สำเนาหนังสือรับรองทะเบียนการค้า (กรณีเจ้าของกิจการ) 
 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน โดยระบุวันเดินทางไป-กลับ ชัดเจน 
 • หลักฐานที่พักระหว่างอยู่ในประเทศอังกฤษ 

Q : ยื่นเอกสารขอทำวีซ่าอังกฤษที่ไหน 

A :  อาคารเดอะ เทรนดี้ ซ.สุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  

 • No Comments
 • February 22, 2023