19 C Mumbai
Friday 21st June 2024
ทำใบขับขี่สากลต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ทำที่ไหน ราคาเท่าไร และคุ้มไหมในการยื่นขอ
By Willie Phillips

ทำใบขับขี่สากลต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ทำที่ไหน ราคาเท่าไร และคุ้มไหมในการยื่นขอ

ใครที่ชอบท่องเที่ยวโลกกว้าง และชอบที่จะขับรถเที่ยวมากกว่าการใช้บริการรถสาธารณะทั่วไป ฉะนั้น การมีใบขับขี่สากล คือ กุญแจสำคัญที่จะต้องมี เพื่อเป็นใบเบิกทางให้สามารถขับรถเที่ยวต่างประเทศได้โดยไม่ผิดกฏหมาย สำหรับใครที่สนใจแต่ไม่รู้ว่าใบขับขี่สากลทำที่ไหน เอกสารที่ต้องใช้ทำใบขับขี่สากลมีอะไรบ้าง แล้วใบขับขี่สากลใช้ได้กี่ประเทศและที่ไหนบ้าง ตาม rednationreport มาทางนี้เลยค่ะ 

ใบขับขี่สากลคือใบขับขี่แบบไหน 

ใบขับขี่สากลระหว่างประเทศ ภาษาอังกฤษ คือ International Driving Permit (IDP) เป็นใบขับขี่ที่สามารถนำไปใช้ขับรถในต่างประเทศได้ หรือจะนำไปใช้ในการเช่ารถขับที่ต่างประเทศก็ได้เช่นกัน เพิ่มความสะดวกต่อการเดินทางมากขึ้น มีตัวเลือกให้กับนักท่องเที่ยวได้มากกว่าการใช้ขนส่งสาธารณะของประเทศนั้น ๆ ที่อาจมีข้อกำจัดเส้นทางและช่วงเวลาให้บริการ 

ใบขับขี่สากลไม่ได้มีรูปแบบสมาร์ตการ์ดอย่างใบขับขี่ที่ใช้ในประเทศไทย แต่จะมีลักษณะคล้ายกับรูปเล่มพาสปอร์ต มีข้อมูลของผู้ถือบัตรครบถ้วนอยู่ภายในเล่ม ทั้งชื่อ – นามสกุล ข้อมูลแสดงตัวตนที่จำเป็น และรูปถ่าย ซึ่งจะระบุไว้หลายภาษาด้วยกัน เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ในประเทศนั้น ๆ 

ใบขับขี่สากลใช้ได้กี่ประเทศ ที่ไหนบ้าง 

ปัจจุบัน สามารถใช้ใบขับขี่สากล (IDP) ได้หลายประเทศมากขึ้น ภายใต้ประเทศที่มีภาคี อนุสัญญาเจนีวา ซึ่งครอบคลุมถึง 136 ประเทศด้วยกัน โดยใบขับขี่สากลที่ทำจากประเทศไทย สามารถนำไปใช้ได้ 84 ประเทศทั่วโลก จากการทำสัญญาเวียนนา 

รายชื่อประเทศที่สามารถใช้ใบขับขี่สากลได้ ส่วนใหญ่เป็นประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก รวมถึงคนไทยด้วยเช่นกัน เช่น ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ เยอรมัน อิตาลี อเมริกา ฝรั่งเศส สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร เป็นต้น 

ใบขับขี่สากลหมดอายุเมื่อไร 

ตามข้อตกลงสัญญาเจนีวา ใบขับขี่สากล หรือ IDP มีอายุการใช้งาน 1 ปี ซึ่งจะต้องทำก่อนเดินทางไปยังประเทศปลายทาง ในเวลาที่กำหนดไว้ของระเบียบการเดินทางของประเทศนั้น ๆ และเมื่อครบกำหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันที่อนุมัติเล่มใบขับขี่ แต่ไม่เคยได้นำไปใช้งาน ก็ถือว่าใบขับขี่สากลหมดอายุโดยไม่มีข้อแม้ และจะต้องทำใบขับขี่สากลใหม่ทันที แต่สำหรับข้อตกลงอนุสัญญาเวียนนา 1968 ได้ยืดอายุการใช้งานใบขับขี่สากล ได้ถึง 3 ปี โดยของไทยเริ่มใช้เมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 เพิ่มความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยมากขึ้น เพราะไม่ต้องเดินทางไปทำ IDP บ่อย ๆ 

สำหรับเอกสารที่ต้องใช้ในการทำใบขับขี่ระหว่างประเทศ มีอะไรบ้าง 

สำหรับการทำใบขับขี่สากล เอกสารที่ใช้จะคล้ายกับการยื่นเรื่องทำใบขับขี่ภายในประเทศ แต่มีข้อแตกต่างบางส่วนเท่านั้น ดังต่อไปนี้ 

1. การยื่นเรื่องใบขับขี่สากลได้ด้วยตนเอง 

 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง และยังไม่หมดอายุ 
 • ใบขับขี่ตัวจริง
 • Passport เล่มจริงที่ยังไม่หมดอายุ 
 • รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีเข้ม ไม่คลุมศีรษะ ยกเว้น ผู้มีความจำเป็นทางศาสนา และ รูปจะต้องถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
 • สำเนาการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 
 • ใบทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า (ถ้ามี) 
 • ค่าธรรมเนียมการทำใบขับขี่สากล ราคา 505 บาท 

2. การมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำใบขับขี่สากลแทน 

สำหรับผู้ที่มอบอำนาจให้ผู้อื่นไปยื่นเรื่องทำใบขับขี่สากลแทนตน ใช้เอกสารเหมือนกับการยื่นด้วยตัวเองทุกอย่าง แต่จะมีเอกสารบางอย่างที่ต้องเพิ่มเข้ามา ได้แก่ 

 • บัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจ ที่ยังไม่หมดอายุ
 • หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรสแตมป์ 10 บาท 

การทำใบขับขี่สากลมีขั้นตอนอย่างไร

สำหรับการยื่นเรื่องทำใบ IDP มีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ตามรูปแบบของการยื่น ดังนี้ 

สำหรับผู้ที่ต้องการทำใบขับขี่สากล IDP ทั้งการยื่นเรื่องด้วยตนเอง และการยื่นเรื่องโดยมอบอำนาจ จะต้องเดินทางไปทำใบขับขี่สากล กรมขนส่งที่ได้ระบุเอาไว้ โดยเตรียมเอกสารทั้งหมดให้พร้อม แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าจะเดินทางไปประเทศอะไร รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ชำระค่าธรรมเนียม (ปิดรับชำระเงิน 15.30 น.)   และรอรับใบขับขี่สากล

ทำใบขับขี่สากลได้ที่ไหน

ปัจจุบัน สามารถทำใบขับขี่สากลได้ที่สำนักงานขนส่งแต่ละจังหวัด โดยการจองคิวทำใบขับขี่สากลผ่านระบบหน่วยงาน แล้วระบุสถานที่ทำ IDP ที่ใกล้หรือสะดวกที่สุด โดยเข้าไปทำการจองคิวใบขับขี่สากล ออนไลน์ ผ่านแอป DLT Smart Queue ทำการเลือกจองสถานที่ วัน และเวลาที่สะดวก จากนั้นก็เดินทางไปยังตามที่ระบุไว้ในการจอง และสามารถติดต่อสอบได้ที่ Call Center 1584 หรือเข้าไปดูเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ที่เว็บไซต์ทางการของกรมขนส่ง https://www.dlt.go.th 

 • No Comments
 • December 4, 2023